KØRSELSVEJLEDNING

 
Hotel Lisboa ligger ved E45 i den sydlige del af byen fem minutters
kørsel fra færgelejen og banegården.
 
Ankomst fra syd:
Motorvejen afløses af hovedvejen ind til byen. Tre kilometer efter motorvejens
afslutning drejes til venstre ad Søndergade ved en Q8 tankstation.
Hotel Lisboa ligger nu på venstre side bag bilforhandleren og Shell stationen.
 
Ankomst fra nord: 
Fra hovedvej E45 fortsættes ligeud gennem byen forbi MARTIN gruppen
på venstre hånd og efter ca. 200 meter drejes til højre ad Søndergade
ved en Q8 tankstation. Hotel Lisboa ligger nu på venstre side bag bilforhandleren
og Shell stationen.